Strona główna » Donice i osłony drzew

Donice i osłony drzew

Donice i osłony drzew

Swoją ofertę przygotowujemy w sposób różnorodny, aby każdy klient mógł znaleźć u nas taki element małej architektury miejskiej, jakiego aktualnie poszukuje. Dostępne są rozmaite produkty o zróżnicowanych kształtach i wersjach kolorystycznych. Mogą Państwo zamówić w naszym sklepie między innymi donice miejskie, które pozwolą upiększyć place, skwery i innego rodzaju otwartą przestrzeń poprzez dodanie kwiatów oraz krzewów. Dzięki temu, że dostarczamy je w całości, nie muszą się Państwo martwić o prawidłowy montaż.


 
Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Producent
Tylko nowości
Tylko promocje
Donica miejska ALICJA

Donica miejska ALICJA

975,39 zł brutto793,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska ALICJA   Alicja - betonowa donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego. Prezentowana donica po­sia­da otwór od­wad­nia­ją­cy oraz głę­bo­kie ko­ry­to po­zwa­la­ją­ce sto­so­wać za­rów­no ma­łe jak i du­że kom­po­zy­cje zie­le­ni.…
dodaj do porównania
Donica miejska ANNA

Donica miejska ANNA

1 086,09 zł brutto883,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska ANNA   Anna to prostokątna donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na…
dodaj do porównania
Donica miejska BERTA

Donica miejska BERTA

3 660,48 zł brutto2 976,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska BERTA   Propozycja dla klien­tów wy­ma­ga­ją­cych du­żych, ob­szer­nych form do wy­eks­po­no­wa­nia zie­le­ni. Pro­po­no­wa­na do za­sto­so­wa­nia przy bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, par­kin­gach, pla­cach itp. Dane techniczne:…
dodaj do porównania
Donica miejska KULA

Donica miejska KULA

677,73 zł brutto551,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska KULA   Do­ni­ca ta peł­ni funk­cję ozdob­ną, a jej kształt i for­ma to nowa pro­po­zy­cja wy­stro­ju ar­chi­tek­to­nicz­ne­go te­re­nów ze­wnę­trznych. Wy­ko­ny­wa­na w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go. Do­stęp­na w 14 ko­lo­rach z…
dodaj do porównania
Donica miejska MAGDA

Donica miejska MAGDA

539,97 zł brutto439,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska MAGDA   Okrągła donica Magda to do­sko­na­ła for­ma uzu­peł­nie­nia oto­cze­nia z moż­li­wo­ścią wy­ko­rzy­sta­nia form zie­lo­nych. Z ła­two­ścią i es­te­tycz­ny­mi efek­ta­mi łą­czy się z ele­men­ta­mi ogro­dzeń, pły­tek, scho­dów i…
dodaj do porównania
Donica miejska MALINA

Donica miejska MALINA

1 073,79 zł brutto873,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska MALINA   Ko­lej­na pro­po­zy­cja do­ni­cy z se­rii M. Po­jem­ność po­zwa­la na skom­po­no­wa­nie zie­le­ni przy wy­ko­rzy­sta­niu du­żych i ma­łych form zie­lo­nych. Pro­po­no­wa­na do za­sto­so­wa­nia przy bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści…
dodaj do porównania
Donica miejska RAMONA

Donica miejska RAMONA

1 418,19 zł brutto1 153,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska RAMONA   Ramona to kwadratowa donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego. Wiel­kość oraz bo­ga­ta ofer­ta kru­szyw to atu­ty do­ni­cy, któ­ra swo­ją for­mą po­zwa­la na efek­tow­ne wy­eks­po­no­wa­nie du­żych ele­men­tów zie­le­ni…
dodaj do porównania
Donica miejska RENATA

Donica miejska RENATA

2 478,45 zł brutto2 015,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska RENATA   Jest to do­ni­ca o bar­dzo sta­tecz­nej i so­lid­nej pod­sta­wie, a jed­no­cze­śnie smu­kłej for­mie. Po­przez tę jed­ność geo­me­trii wy­rób cha­rak­te­ry­zu­je głę­bo­kie ko­ry­to, po­zwa­la­ją­ce do­ko­ny­wać na­sa­dzeń z bar­dzo…
dodaj do porównania
Donica miejska ROZA 160

Donica miejska ROZA 160

5 503,02 zł brutto4 474,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska ROZA 160   Do­ni­ca Roza 160 cha­rak­te­ry­zu­je się du­ży­mi wy­mia­ra­mi, któ­re po­zwa­la­ją na swo­bod­ne umiesz­cze­nie w niej krze­wów czy na­wet mniej­szych drzew. Bo­ga­ta gama ko­lo­rów kru­szyw w ja­kiej do­stęp­na jest Roza,…
dodaj do porównania
Donica na drzewa stal i drewno Silaos®

Donica na drzewa stal i drewno Silaos®

10 907,64 zł brutto8 868,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica na drzewa stal i drewno Silaos® Charakterystyczny design Silaos w donicy ze stali i drewna harmonizuje doskonale z terenami zielonymi.   Stelaż : stal ocynkowana ogniowo, ocynkowana ogniowo i malowana według naszej palety kolorów. Panele boczne :…
dodaj do porównania
Donica na drzewa stal Silaos®

Donica na drzewa stal Silaos®

10 347,99 zł brutto8 413,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica na drzewa stal Silaos® Charakterystyczny design Silaos w donicy ze stali harmonizuje doskonale z terenami zielonymi.   Stelaż : stal ocynkowana ogniowo, ocynkowana ogniowo i malowana według naszej palety kolorów. Panele boczne : blacha stalowa…
dodaj do porównania
Donica na drzewa Silaos® z plastiku z recyklingu

Donica na drzewa Silaos® z plastiku z recyklingu

9 788,34 zł brutto7 958,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica na drzewa Silaos® z plastiku z recyklingu Charakterystyczny design Silaos w donicy harmonizuje doskonale z terenami zielonymi.   Stelaż : stal ocynkowana ogniowo, ocynkowana ogniowo i malowana według naszej palety kolorów. Panele boczne : plastik…
dodaj do porównania
Donica na drzewa KUB. stal i drewno

Donica na drzewa KUB. stal i drewno

4 731,81 zł brutto3 847,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica na drzewa KUB. stal i drewno Donica na drzewa Kub. dostępna jest w kilku wykończeniach: w całości ze stali (w jednym lub dwóch kolorach) oraz ze stali i drewna (pokrytego lazurą w kolorze jasnego dębu lub mahoniu). Sama lub w połączeniu z elementami…
dodaj do porównania
Donica na drzewa KUB. stal

Donica na drzewa KUB. stal

4 565,76 zł brutto3 712,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica na drzewa KUB. stal Donica na drzewa Kub. dostępna jest w kilku wykończeniach: w całości ze stali (w jednym lub dwóch kolorach) oraz ze stali i drewna (pokrytego lazurą w kolorze jasnego dębu lub mahoniu). Sama lub w połączeniu z elementami z…
dodaj do porównania
Donica na drzewa stal i drewno Province

Donica na drzewa stal i drewno Province

8 512,83 zł brutto6 921,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica na drzewa stal i drewno Province Donica o klasycznym wyglądzie, dostępna w dwóch wykończeniach (w 100% ze stali oraz ze stali i drewna), z możliwością personalizacji dzięki ozdobnym gałkom.   Stelaż: rura stalowa ocynkowana ogniowo ø 76…
dodaj do porównania
Donica na drzewa stal Province

Donica na drzewa stal Province

4 579,29 zł brutto3 723,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica na drzewa stal Province Donica o klasycznym wyglądzie, dostępna w dwóch wykończeniach (w 100% ze stali oraz ze stali i drewna), z możliwością personalizacji dzięki ozdobnym gałkom.   Stelaż: rura stalowa ocynkowana ogniowo ø 76 mm. 4 ozdobne…
dodaj do porównania
Donica na drzewa Wenecja

Donica na drzewa Wenecja

6 832,65 zł brutto5 555,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica na drzewa Wenecja Donica o współczesnym wyglądzie, zapewniająca nowoczesny charakter przestrzeniom publicznym.   Stelaż: rura stalowa ocynkowana ogniowo. Osłona: blacha ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 2 mm w przypadku wymiarów…
dodaj do porównania
Donica miejska ROSEL deco

Donica miejska ROSEL deco

622,38 zł brutto506,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska ROSEL deco To najmniejsza donica z betonu architektonicznego dostępna w naszej ofercie. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i…
dodaj do porównania
Donica miejska RELAX deco

Donica miejska RELAX deco

785,97 zł brutto639,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska RELAX deco   Donica RELAX deco to kwadratowa donica z betonu architektonicznego, o wymiarach zewnętrznych 50 x 50 x 45 cm. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów.   Dane techniczne:…
dodaj do porównania
Donica miejska ADA deco

Donica miejska ADA deco

1 111,92 zł brutto904,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska ADA deco Donica Ada deco to kwadratowa donica wykonana w technologii betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu…
dodaj do porównania
Donica miejska MARYLA 2 deco

Donica miejska MARYLA 2 deco

2 858,52 zł brutto2 324,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska MARYLA 2 deco   Pod wzglę­dem kształ­tu to bliź­nia­cza sio­stra do­ni­cy Maryla. Róż­ni się tym, że po­sia­da dno i wy­ko­na­na jest w be­to­nie ar­chi­tek­to­nicz­nym. Dzię­ki temu do­ni­ca ta na­bra­ła zu­peł­nie no­we­go, współ­cze­sne­go…
dodaj do porównania
Donica miejska RACA deco

Donica miejska RACA deco

2 448,93 zł brutto1 991,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska RACA deco   Donica RACA deco to kwadratowa donica z betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka…
dodaj do porównania
Donica miejska REGINA deco

Donica miejska REGINA deco

2 410,80 zł brutto1 960,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska REGINA deco   Nowa wersja donicy Regina, która została wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w wielu wariantach kolorystycznych. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych…
dodaj do porównania
Donica miejska REXA deco

Donica miejska REXA deco

2 248,44 zł brutto1 828,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska REXA deco   Duża donica wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w wielu wariantach kolorystycznych. Wspaniale komponuje się z krajobrazem ogrodów i parków, jak również przy budynkach, tarasach, ścieżkach razem z ławkami…
dodaj do porównania
Donica miejska ROCA deco

Donica miejska ROCA deco

3 451,38 zł brutto2 806,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska ROCA deco   Donica Roca deco to nasza największa kwadratowa donica z betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu…
dodaj do porównania
Donica miejska WISA L deco

Donica miejska WISA L deco

789,66 zł brutto642,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska WISA L deco   WISA L deco to większa donica z serii WISA deco. Wykonana w technologii betonu architektonicznego. Dostępna w wielu wariantach kolorystycznych: beton biały, beton szary, beton barwiony z możliwością pomalowania. Dane techniczne:…
dodaj do porównania
Donica miejska WISA S deco

Donica miejska WISA S deco

665,43 zł brutto541,00 zł netto
 • Dostępność: Na zamówienie
Donica miejska WISA S deco   Mniejsza donica z rodziny produktów WISA deco. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia,…
dodaj do porównania
Barierka krawężnikowa (malowanie/ocynk ogniowy)

Barierka krawężnikowa (malowanie/ocynk ogniowy)

777,36 zł brutto632,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Barierka krawężnikowa (wersja malowanie/ocynk ogniowy) Niskie barierki ochronne pozwalają na ustawienie ich w harmonijnym ciągu dzięki płaskim żelaznym nogom. Dane techniczne: Długość: 1500 mm. Wysokość całkowita: 600 mm. Wykończenie:…
dodaj do porównania
Barierka krawężnikowa (ocynk ogniowy)

Barierka krawężnikowa (ocynk ogniowy)

553,50 zł brutto450,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Magazyn fabryka, realizacja 10 dni
Barierka krawężnikowa (wersja ocynk ogniowy) Niskie barierki ochronne pozwalają na ustawienie ich w harmonijnym ciągu dzięki płaskim żelaznym nogom. Dane techniczne: Długość: 1500 mm. Wysokość całkowita: 600 mm. Wykończenie: stal ocynkowana…
dodaj do porównania
Barierka łukowa (malowanie/ocynk ogniowy)

Barierka łukowa (malowanie/ocynk ogniowy)

485,85 zł brutto395,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Barierka łukowa (wersja malowanie/ocynk ogniowy) Proste i skuteczne rozwiązanie do odgrodzenia przestrzeni. Dane techniczne: Rura stalowa: ø 60 mm. Trzy długości: 1000, 1500 lub 2000 mm. Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo lub ocynkowana…
dodaj do porównania
Barierka łukowa (ocynk ogniowy)

Barierka łukowa (ocynk ogniowy)

170,97 zł brutto139,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Magazyn fabryka, realizacja 10 dni
Barierka łukowa (wersja ocynk ogniowy) Proste i skuteczne rozwiązanie do odgrodzenia przestrzeni. Dane techniczne: Rura stalowa: ø 60 mm. Trzy długości: 1000, 1500 lub 2000 mm. Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo lub ocynkowana ogniowo i malowana…
dodaj do porównania
Kratownica kwadratowa Silaos®

Kratownica kwadratowa Silaos®

2 569,47 zł brutto2 089,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Kratownica kwadratowa Silaos® Nietuzinkowy wygląd kratownicy podkreśla walory ochranianego drzewa. Kratownice okrągłe lub kwadratowe, wycięte z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 10 mm. Kratownica składa się z 2 elementów, które należy połączyć…
dodaj do porównania
Kratownica kwadratowa Wenecja

Kratownica kwadratowa Wenecja

2 569,47 zł brutto2 089,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Kratownica kwadratowa Wenecja Kratownice Wenecja o współczesnym wyglądzie stanowią uzupełnienie małej architektury miejskiej. Dane techniczne: Trzy wymiary: 1000, 1300 lub 1500 mm. Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo, opcjonalnie ocynkowana…
dodaj do porównania
Osłona drzew Ø 250 mm (malowanie/ocynk ogniowy)

Osłona drzew Ø 250 mm (malowanie/ocynk ogniowy)

736,77 zł brutto599,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Osłona drzew Ø 250 mm (wersja malowanie/ocynk ogniowy)   Składa się z trzech słupków wygiętych w górnej części. Słupki połączone są ze sobą za pomocą płaskich obręczy stalowych zamkniętych śrubami znajdującymi się w zestawie. Dane techniczne:…
dodaj do porównania
Osłona drzew Ø 250 mm (ocynk ogniowy)

Osłona drzew Ø 250 mm (ocynk ogniowy)

408,36 zł brutto332,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Osłona drzew Ø 250 mm (wersja ocynk ogniowy)   Składa się z trzech słupków wygiętych w górnej części. Słupki połączone są ze sobą za pomocą płaskich obręczy stalowych zamkniętych śrubami znajdującymi się w zestawie. Dane techniczne: Wykończenie:…
dodaj do porównania
Osłona drzew Ø 450 mm (malowanie/ocynk ogniowy)

Osłona drzew Ø 450 mm (malowanie/ocynk ogniowy)

1 312,41 zł brutto1 067,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Osłona drzew Ø 450 mm (malowanie/ocynk ogniowy)   Wykonana w dwóch częściach, z których każda składa się z dwóch słupków wygiętych w górnej części. Słupki połączone są ze sobą za pomocą płaskich obręczy stalowych zamkniętych śrubami znajdującymi się…
dodaj do porównania
Osłona drzew Ø 450 mm (ocynk ogniowy)

Osłona drzew Ø 450 mm (ocynk ogniowy)

757,68 zł brutto616,00 zł netto
 • Producent: PROCITY®
 • Dostępność: Na zamówienie
Osłona drzew Ø 450 mm (ocynk ogniowy)   Wykonana w dwóch częściach, z których każda składa się z dwóch słupków wygiętych w górnej części. Słupki połączone są ze sobą za pomocą płaskich obręczy stalowych zamkniętych śrubami znajdującymi się w zestawie.…
dodaj do porównania

 

Donice miejskie Province

Oferujemy Państwu wyjątkowe donice miejskie, które doskonale prezentują się na różnego rodzaju placach, skwerach czy w pobliżu budynków. Jednym z wykonywanych przez nas modeli jest Province, czyli produkt, którego wygląd nawiązuje do wiejskiego stylu i upodobań. Nadają one przestrzeniom, w których się znajdują, ciepła i estetyki, a jednocześnie umożliwiają posadzenie różnego rodzaju roślin. Donice miejskie typu Province możemy wykonać w całości ze stali lub łącząc elementy stalowe i drewniane dla zachowania ich wyjątkowego charakteru.

Donice Sarlat

Donice miejskie Sarlat to doskonałe uzupełnienie przestrzeni miejskiej. Ich piękny i uniwersalny wygląd sprawia, iż mogą być z powodzeniem montowane zarówno w miastach, jak i we wsiach. Stalowo-drewniana konstrukcja sprawia, iż są one niezwykle solidne i można w nich sadzić nawet duże rośliny, takie jak krzewy czy małe drzewka. Możemy dostosować wygląd czy rozmiar naszych produktów do Państwa życzeń, dzięki czemu będą one wyglądać estetycznie w przeznaczonym im miejscu. Modyfikujemy zarówno kolor stalowych elementów donicy miejskiej, ale także tych drewnianych.

Systemy nawadniające

Sprzedajemy systemy nawadniające, które pomagają w pielęgnacji roślin znajdujących się w różnych miejscach miasta. W zależności od tego, które donice miejskie zdecydowali się Państwo zakupić, w naszej ofercie znajdują się instalacje dostosowane do ich cech charakterystycznych i wyglądu. Rozwiązania takie znacząco zwiększają funkcjonalność naszych produktów.